Skip to main content

Algemene voorwaarden

Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

a. Een lidmaatschap bij "FitYard" kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van de
keuze van het abonnement.
b. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden
vooraf voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
c. Betaling van het lidmaatschap geschiedt via automatische incasso tenzij anders afgesproken
d. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, om welke reden dan ook, heeft het lid
alsnog de gelegenheid het verschuldigde bedrag contant te voldoen bij de instructeur van "FitYard".
Het lid krijgt dan 1 week de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen.
e. De "FitYard"lidmaatschap wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan.
Het lid kan dan tijdelijk tegen betaling van een losse les (kosten afhankelijk van de sportactiviteit)) de
toegang tot de lessen volgen.
f. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.
g. "FitYard" behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Voor de lopende
contractsduur worden de prijzen niet gewijzigd.

Trainingstijden

a. "FitYard" behoudt zich het recht voor om trainingstijden, onvoldoende animo, -plaats, -
programma’s e.d. te wijzigen.
b. Indien FitYard om wat voor reden dan ook geen (sport)faciliteiten kan verschaffen. Gaat het Lid
hiermee akkoord, indien deze verhindering niet langer dan 14 dagen duurt, zonder het recht op
restitutie van lidmaatschapsgelden.
c. Op officiële en erkende feestdagen en schoolvakanties is de "FitYard"-vestiging gerechtigd gesloten
te zijn. Het lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

Beëindigen

a. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk of per mail op te zeggen bij "FitYard", ter
attentie van "FitYard", Zuileveld 11, 3451 LB Vleuten, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
b. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met
inachtneming van de betalingsvoorwaarden.
c. De opzegtermijn bedraagt een maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met
inachtneming van de betalingsvoorwaarden.
d. "FitYard" behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of
ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de Instructeur een lidmaatschap te
beëindigen zonder teruggave van betaling.
e. Restitutie van het lesgeld vindt niet plaats.

Risico en aansprakelijkheid

a. Het volgen van een Sport-les bij "FitYard", is geheel voor eigen risico van het lid.
b. Zowel "FitYard" als de Instructeur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of
immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.
c. Zowel "FitYard" als de Instructeur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of
diefstal van eigendommen van het lid.

Huisregels

a. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de "FitYard"-vestiging en hiernaar
te handelen.

Voor meer informatie en/of aanmelden, neemt u contact op met:

Reinier Yard
tel. 06-10945353
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.